خدمات

خدمات تاسیسات ما

ما طیف گسترده ای از خدمات تاسیسات را ارائه می دهیم

icon2

اجرای پروژه های تاسیساتی

icon1

تامین و نگهداری تاسیسات

icon3

انجام سرویس های دوره ای

icon1

خدمات تاسیسات الکتروهلنا در سال ۱۳۷۶ تأسیس شد

آماده ارائه خدمات تاسیسات در سراسر تهران هستیم